Profil

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte


SIG > PROFIL

Om os


Hvem - er foreningen

SIG har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til Gentofte Kommune og andre, hvis virke indenfor kommunen har interesse for idrætsforeningerne i kommunen.


Hvad - laver foreningen

SIG varetager medlemmernes interesser ved at følge støttesystemer, regler m.v., som regulerer relationerne mellem kommunen og idrætsforeningerne.


Hvad - koster det

400,kr. årligt pr. medlemsforening.Enhver i Gentofte Kommune hjemmehørende idrætsforening, der er tilsluttet enten Danmarks Idræts-Forbund og/eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger optages som medlem efter begæring.

Andre idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, og som opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, kan optages som medlem ved repræsentantskabets beslutning.


Vedtægter

Bestyrelse

Morten Samsøe Jacobsen

heibak@mail.dk

22697904


Formand for SIG


Indstillet af Ordrup Cykle Club (OCC)

Medlem af SIGs bestyrelse siden 2018


Har været engageret i HIK Håndbold i perioden 2003 til 2020, heraf de sdiste 10 år som formand. I samme periode været medlem af HIKs hovedbestyrelse.

Sideløbende med det frivillige arbejde i HIK Håndbold, har jeg bl.a.

  • igennem 15 år repræsenteret HIK håndbold i Gentofte kommune Facilitetsudvalg samt underudvalget Indendørsudvalget
  • været aktivt deltagende i den af Gentofte kommune nedatte arbejdsgruppe som arbejdede med Gentofte Sportsparks etapemæssige udbygning, især med fokus på opførslen og tilblivelsen af Gentoftehallen som blev indviet i februar 2016
  • Samarbejdet med Gentofte LIV - Læring, Idræt og velvære


Næstformand i facilitetsudvalget (udpeget af SIG i 2021)


Engageret i frivilligt arbejde i og med Ordrup Cykle Club


Civilit har jeg gennem hele min erhversmæssige karriere været beskæftiget i den finansielle sektor og har gennem de sidste 22 år været ansat i Nordea.


Privat er mine sportslige interesser i dag begrænset til motionscykling i Ordrup Cykle Club, tennis og padel tennis, alpint skiløb, SUP (Stand Up Paddleboard) samt vinterbadbadning

Christian Toft

klubchef@gentofteswim.dk

40147107


Næstformand for SIG


Klubchef i Gentofte Svømmeklub


Christian kommer fra en stilling som direktør i modebranchen, er Cand. Polit og har altid arbejdet med strategi, organisation, ledelse, og administration. Derudover har han i mange år været aktiv og frivillig inden for svømmesporten.


Lisbet Elkjær

lisbetelkjaer@hotmail.dk

27294118


Kasserer for SIG


Indstillet af Skovshoved Idrætsforening (SIF)

Medlem af SIG’s bestyrelse siden 2005


Har været medlem af SIF’s bestyrelse siden 2005.

Spiller badminton i SIF og er medlem af Ordrup Cycle Club.

Har tidligere vært aktiv gymnast hos LG Gymnastik, hvor jeg

har deltaget på et opvisningshold. Har stadig tilknytning til

LG Gymnastik som dirigent ved deres generalforsamlinger.


Jeg er medlem af Klubrumspuljeudvalget og har tidligere

siddet i Folkeoplysningsudvalget.

Ulrik Hesse

ulrikhesse@gmail.com

31394846


Ulrik har svømmet og dyrket fodbold, badminton og volleyball siden han startede som 7-årig i en fodboldklub i Gentofte Kommune.


Ulrik har siden da været mere eller mindre aktivt medlem i mindst en idrætsforening. De senere år ikke som aktiv men som frivillig; enten som træner eller som leder.


Ulrik er en del af Gentofte Kommunes talent-udvalg, Team Danmark-udvalg. Ulrik har været en del af SIG de sidste 10 år. Ulrik er formand for Gentofte Volley.


Rasmus Knude

rknude@gmail.com
41275630


Jeg er medlem af Hellerup Sejlklub hvor jeg har siddet i bestyrelsen, fra 2016 til 2021 de sidste tre år som næstformand.


Jeg har siden 2017 siddet i Gentofte Havnes bestyrelse som Næstformand, udpeget af Hellerup Sejlklub.


Tidligere ungdomselitesejler, og har i mine voksne år sejlet som semi-professionelt.

Jeg er opvokset i foreningslivet og har altid haft en eller anden form for frivilligt virke i de klubber jeg har været medlem af.


Medejer af Michelin restaurant The Samuel på Hellerupvej 40 i Hellerup.

Hanne Grønne Leth

hanne@leth.nu

20821610


Sportsrideklubben, medlem af SIG’s bestyrelse siden 2009.
Repræsenterer SIG i Folkeoplysningsudvalget og Klubrumspuljen, derudover medlem af Talentudvalget.
Hanne er læreruddannet og kommer fra stillinger i forsvaret og friskoleverdenen.
Gennem mange år aktiv i Sportsrideklubben’s arbejde og organisation. Tidligere konkurrencerytter, nu aktiv på motionsplan. I flere år aktiv i konkurrenceudvalget i Gentofte Svømmeklub.

Linda Gry

linda.gry@gmail.com

28110668


Formand for  Gentofte Løbeklub 

Medlem af Sigs bestyrelse
Medlem af Facilitetsudvalget
Medlem af Klubrumspuljen
Suppleant i FolkeoplysningsudvalgetThomas Troels-Smith

thomas@sisu.dk

30373561


Klubchef – Sisu Basketball Klub / Freelance sportskommentator på Eurosport & Discovery Warner

 

Født og opvokset i Gentofte Kommune og har været aktiv udøver i adskillige foreninger i kommunen siden han var 6 år gammel. Herunder HIK Fodbold, Gentofte Karateklub, HIK Håndbold, GBK, HIK Tennis & Sisu Basketball Klub. Aktiv Padel-, Golf og Squashspiller, vinterbader og nyder tiden som træner gennem de sidste 6 år for et ungdomsdrengehold i Sisu BK.

 

Har i de seneste 3 år været ansat i Sisu Basketball Klub, som ansvarlig for den daglige administration og drift af klubben. Sisu der i dag mere end 55 hold og 1200 medlemmer i alle aldre.

 

Gennem sit arbejdsliv været ansat hos bl.a. B&O som forretningsudvikler, BetterPlace som Ansvarlig for offentlig udrulning af infrastruktur til elbiler, Salg, Marketing/PR- chef i DriveNow Danmark, i dag kendt som Sharenow. Senest været selvstændig konsulent i 4 år, som seniorrådgiver for kommuner, regioner og virksomheder indenfor grøn omstilling og mobilitet.

Jesper SørensenGVISøren Brøchner-Mortensen

sbm@brochner-hotels.dk
30577770


Næstformand i Hellerup Idræts Klub

 

Jeg er født og opvokset på Phistersvej i Hellerup, tæt på HIK anlæg, og har været aktiv sport udøvende i Gentofte Kommunen mange foreninger siden jeg var 6 år, HIK fodbold, HIK Håndbold, CBK, Gentofte Budoklub, Gentofte Volley og Skovshoved Sejlklub.

De sidste 22 år har jeg haft glæden af at være træner, leder, bestyrelsesmedlem af HIK fodbold.

 

I dag koncentrer jeg mig mest om frivilligt arbejde i bestyrelsen og diverse udvalg.

 

Gennem mit arbejdsliv, har jeg de første 20 år beskæftiget mig inden for byggeri, som selvstændig håndværksmester og projektleder på større byggerier. De seneste 15 år har jeg ejet og udviklet Brøchner Hotels, som er en dansk boutique hotel kæde.

 

Civilt er jeg gift med Mette og vi har 3 voksne børn, som alle har spillet fodbold i HIK.