Profil

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte


SIG > PROFIL

Om os


Hvem - er foreningen

SIG har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser i relation til Gentofte Kommune og andre, hvis virke indenfor kommunen har interesse for idrætsforeningerne i kommunen.


Hvad - laver foreningen

SIG varetager medlemmernes interesser ved at følge støttesystemer, regler m.v., som regulerer relationerne mellem kommunen og idrætsforeningerne.


Hvad - koster det

400,kr. årligt pr. medlemsforening.Enhver i Gentofte Kommune hjemmehørende idrætsforening, der er tilsluttet enten Danmarks Idræts-Forbund og/eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger optages som medlem efter begæring.

Andre idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, og som opfylder betingelserne for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, kan optages som medlem ved repræsentantskabets beslutning.

Bestyrelse

Morten Samsøe Jacobsen

heibak@mail.dk

22697904


Formand for SIG


Indstillet af Hellerup Idræts Klub (HIK)

Har været medlem af SIGs bestyrelse siden 2018 og sidder således på andet år i min anden valgperiode.

Har været engageret i HIK Håndbold i perioden 2003 til 2020, heraf de sdiste 10 år som formand. Som afdelingsformand er man automatisk sikret en plads i HIKs hovedbestyrelse.


Sideløbende med det frivillige arbejde i HIK Håndbold, har jeg bl.a.

  • igennem 15 år repræsenteret HIK håndbold i Gentofte kommune Facilitetsudvalg samt underudvalget Indendørsudvalget
  • været aktivt deltagende i den af Gentofte kommune nedatte arbejdsgruppe som arbejdede med Gentofte Sportsparks etapemæssige udbygning, især med fokus på opførslen og tilblivelsen af Gentoftehallen som blev indviet i februar 2016
  • Samarbejdet med Gentofte LIV - Læring, Idræt og velvære


Civilit har jeg gennem hele min erhversmæssige karriere været beskæftiget i den finansielle sektor og har gennem de sidste 20 år været ansat i Nordea.


Privat er mine sportslige interesser i dag begrænset til motionscykling i Ordrup Cykle Club, tennis i Christiansholms Tennis Klub, alpint skiløb, SUP (Stand Up Paddleboard), vinterbadbadning fra Charlottenlund Søbad samt masser af gåture.

Christian Toft

klubchef@gentofteswim.dk

40147107


Næstformand


Klubchef i Gentofte Svømmeklub


Christian kommer fra en stilling som direktør i modebranchen, er Cand. Polit og har altid arbejdet med strategi, organisation, ledelse, og administration. Derudover har han i mange år været aktiv og frivillig inden for svømmesporten.


Lisbet Elkjær

lisbetelkjaer@hotmail.dk

27294118


Kasserer for SIG


Repræsenterer Skovshoved Idrætsforening

Sidder i Klubrumspuljen

Er suppleant for Per Plesner-Jacobsen i Folkeoplysningsudvalget.

Ulrik Hesse

ulrikhesse@gmail.com

31394846


Ulrik har svømmet og dyrket fodbold, badminton og volleyball siden han startede som 7-årig i en fodboldklub i Gentofte Kommune.


Ulrik har siden da været mere eller mindre aktivt medlem i mindst en idrætsforening. De senere år ikke som aktiv men som frivillig; enten som træner eller som leder.


Ulrik er en del af Gentofte Kommunes talent-udvalg, Team Danmark-udvalg. Ulrik har været en del af SIG de sidste 10 år. Ulrik er formand for Gentofte Volley.


Thorkild Pedersen

thorkildpedersen@mail.dk

51181756


Som nyuddannet sejler indmeldt i Hellerup Sejlklub i 1985. I dag også medlem af Kongelig Dansk Yachtklub.
Indtog og bestred gennem årene en række tillidsposter i Hellerup Sejlklub. Valgt i sejlklubbens bestyrelse i 2003, næstformand i 2005 og formand fra 2007. Udtrådt af bestyrelsen efter 6 år som formand og har siden deltaget aktivt i sejlklubbens drift.
I mere end 10 år bestyrelsesmedlem i Selvforvaltningen ved Gentofte Kommunes Havne.
I 2011 medstifter at Olympisk Sejlcenter Øst, det daværende Team Danmark Kraftcenter Øst.
I 2012 prikket af Dansk Sejlunion til bestyrelsen for nystartede Sejlsportsligaen, og da ligaen i 2016 blev selvstændig som Danmarks Sejlsportsliga Forening og Danmarks Sejlsportsliga APS, bestyrelsesformand.
Thorkild er i dag aktiv i sejler miljøet, men bestrider for tiden ingen bestyrelsesposter i vandsport

Hanne Grønne Leth

hanne@leth.nu

20821610


Sportsrideklubben, medlem af SIG’s bestyrelse siden 2009.
Repræsenterer SIG i Folkeoplysningsudvalget og Klubrumspuljen, derudover medlem af Talentudvalget.
Hanne er læreruddannet og kommer fra stillinger i forsvaret og friskoleverdenen.
Gennem mange år aktiv i Sportsrideklubben’s arbejde og organisation. Tidligere konkurrencerytter, nu aktiv på motionsplan. I flere år aktiv i konkurrenceudvalget i Gentofte Svømmeklub.

Linda Gry

linda.gry@gmail.com

28110668


Formand for  Gentofte Løbeklub 

Medlem af Sigs bestyrelse
Medlem af Facilitetsudvalget
Medlem af Klubrumspuljen
Suppleant i FolkeoplysningsudvalgetPer Plesner-Jacobsen

per@plesner-jacobsen.dk

40149160


Jeg har som mange drevet idræt gennem hele livet Tennis, Sejlsport, Atletik, Svømning, Rosport og Basketball, der har været den alt overskyggende idræt for mig og hele familien. Der blev i de unge dage kun tid til en 10 klasse og en god håndværkeruddannelse som tømrer der samme med supplerende uddannelser som førte til mange spændende job. Lige fra tømrerarbejde med bevaringsbevarende bygninger til store erhverv- og boligbyggerier for Pensionskasser og Fonde. Udvikling og opførelser af nye spændende byggerier har altid fænget mig. Jeg har haft den glæde de sidste 20 år at arbejde indenfor dette felt.


Udover selv at være aktiv basketballspiller med flere danske mesterskaber som ungdoms- og seniorspiller har jeg ca. 60 landskampe bag mig. Det frivillige og ulønnede arbejde fandt jeg allerede som 20. årig stor glæde ved og har lige siden deltaget aktivt heri Med mine 69 år er det blevet til mange spænende oplevelser fra ungdom og seniortræner hvor alle hold kom ud at rejse i såvel Norden, Europa, USA og Canada. Dette førte også til optræden i Tv-transmitteret finalekampe i KB hallen tilbage i 80erne.


På det ledelsesmæssige arbejde i SISU basket er det blevet til rigtig mange år som bestyrelsesmedlem, ungdomsleder, Eliteleder og alt det, der ofte ikke beskrives, men som alle frivillige ude i vores klubber så godt kender til. De sidste 20 år er blevet suppleret med arbejde i SIGs Bestyrelse, hvor Gentofte Sportspark etapemæssige udbygning og især Gentofte Hallens tilblivelse igennem 15 år og i samarbejde med rigtige mange dejlige mennesker, har kostet mange frivillige timer. Herudover sidder jeg i diverse udvalg, hvor mit arbejde i Folkeoplysnings Udvalget pt. er det vigtigste.Jesper Sørensen